EL QUARTET

CATALÀ

Les trajectòries entrellaçades, l’entusiasme per la recerca i les ganes de comunicar són els punts en comú dels membres del Quartet Altimira, format per Maria Florea, violí; Luís Peña, violí; David Andújar, viola; i Mariona Tuset, violoncel.

El setembre del 2017 la Fundació Walter Stauffer beca els membres del Quartet Altimira perquè estudiïn amb els mestres del “Quartetto di Cremona” a la Acadèmia Walter Stauffer de Cremona, i els convida a formar part del projecte “Le dimore del quartetto”, que uneix patrimoni arquitectònic i música de cambra.

El Quartet Altimira ha estat reconegut i premiat al Concurs de música de cambra “Mirabent i Magrans” de Sitges 2019 (3r premi), Concurs internacional de música de  Les Corts 2019 (2n premi), finalistes al Concurs internacional “Paper de Música” de Capellades 2016, als “Pòdiums” de Sant Joan de Vilatorrada 2016, i al Concurs del Festival Internacional de Panticosa 2013 (1r premi).

Ha enregistrat per Catalunya Música i Radio Radicale d’Itàlia.

Membres de quartets molt reconeguts, com el Quartet Casals, Emmerson, Quiroga i Jerusalem, els donen consell.

Actualment el Quartet Altimira treballa en la recuperació i divulgació dels quartets de Gaspar Cassadó, projecte que els ha portat a la reestrena d’aquests quartets al Casal del Metge de Barcelona (març de 2019) i la gravació de la integral l’any 2020.

(Leer en castellano. Read in english)


CASTELLANO

Las trayectorias entrelazadas, el entusiasmo por la investigación y las ganas de comunicar son los puntos en común que comparten los miembros del Quartet Altimira, formado por Maria Florea, violín; Luís Peña, violín; David Andújar, viola; y Mariona Tuset, violonchelo.

En septiembre de 2017 la Fundación Walter Stauffer beca a los miembros del Quartet Altimira para estudiar con los componentes del “Quartetto di Cremona” en la Academia Walter Stauffer de Cremona, y los invita a formar parte del proyecto “Le dimore del quartetto”, que une patrimonio arquitectónico y música de cámara.

El Quartet Altimira ha sido reconocido y premiado en el Concurso de música de cambra “Mirabent i Magrans” de Sitges 2019 (3.º premio) Concurso internacional de música de “Les Corts” 2019 (2.º premio), finalistas del Concurso internacional “Paper de Música” de Capellades 2016, en “Pòdiums” de Sant Joan de Vilatorrada 2016, y en el Concurso del Festival Internacional de Panticosa 2013 (1.º premio).

Ha realizado grabaciones para Catalunya Música y Radio Radicale de Italia.

Reciben consejos de cuartetos reconocidos como Cuarteto Casals, Emmerson, Quiroga y Jerusalem.

Actualmente el Quartet Altimira trabaja en la recuperación y divulgación de los cuartetos de Gaspar Cassadó, proyecto que empezó con el reestreno de estos cuartetos en el Casal del Metge de Barcelona en marzo del 2019 y la grabación de la integral en 2020.

 

ENGLISH

Their interlaced career paths, their enthusiasm for research and their eagerness to communicate are some of the points that the members of the Quartet Altimira have in common. It is formed by Maria Florea, violin; Luís Peña, violin; David Andújar, viola; and Mariona Tuset, cello.

In September, 2017, Quartet Altimira was awarded a grant by Walter Stauffer Foundation so that they could study with the “Quartetto di Cremona”’s masters at the Academy Walter Stauffer in Cremona, and they were also invited to take part in the project “Le dimore del quartetto”, which merges architectural culture and chamber music.

The Quartet Altimira has been recognised and rewarded at several contests and festivals, such as the chamber music Contest “Mirabent and Magrans” of Sitges in 2019 (3rd prize), international Contest of music of “Les Corts” in 2019 (2nd prize), finalists at the international Contest “Paper de Música” of Capellades in 2016, at the “Podiums” of Sant Joan de Vilatorrada in 2016, and at the Contest of the International Festival of Panticosa in 2013 (1st prize).

It has recorded for Catalunya Música and Radio Radicale in Italy.

They are often advised by some members of the most recognised of quartets, such as Quartet Casals, Emmerson, Quiroga and Jerusalem.

At the moment, Quartet Altimira works on re-discovering Gaspar Cassadó’s forgotten quartets. This project has taken them to premiere the quartets at “Casal del Metge” of Barcelona in March 2019, and the recording of the integral of the quartets in 2020.