EL QUARTET

Les trajectòries entrellaçades, l’entusiasme per la recerca i les ganes de comunicar són els punts en comú dels membres del Quartet Altimira, format per Maria Florea, violí; Luís Peña, violí; David Andújar, viola; i Mariona Tuset, violoncel.

 

El setembre del 2017 la Fundació Walter Stauffer beca els membres del Quartet Altimira perquè estudiïn amb els mestres del “Quartetto di Cremona” a la Acadèmia Walter Stauffer de Cremona, i els convida a formar part del projecte “Le dimore del quaretto”, que uneix patrimoni arquitectònic i música de cambra.

 

El Quartet Altimira ha estat reconegut i premiat al Concurs de música de cambra “Mirabent i Magrans” de Sitges 2019 (3r premi), Concurs internacional de música de  Les Corts 2019 (2n premi), finalistes al Concurs internacional “Paper de Música” de Capellades 2016, als “Pòdiums” de Sant Joan de Vilatorrada 2016, i al Concurs del Festival Internacional de Panticosa 2013 (1r premi).

 

Ha enregistrat per Catalunya Música i Radio Radicale d’Itàlia.

Membres de quartets molt reconeguts, com el Quartet Casals, Emmerson, Quiroga i Jerusalem, els donen consell.

 

Actualment el Quartet Altimira treballa en la recuperació i divulgació dels quartets de Gaspar Cassadó, projecte que els ha portat a la reestrena d’aquests quartets al Casal del Metge de Barcelona (març de 2019).

 

ENGLISH

Their interlaced career paths, their enthusiasm for research and their eagerness to communicate are some of the points that the members of the Quartet Altimira have in common . It is formed by Maria Florea, violin; Luís Peña, violin; David Andújar, viola; and Mariona Tuset, cello.

In September, 2017, Quartet Altimira was awarded a grant by Walter Stauffer Foundation so that they could study with the “Quartetto di Cremona”’s masters at the Academy Walter Stauffer in Cremona, and they were also invited to take part in the project “Le dimore del quaretto”, which merges architectural culture and chamber music.

The Quartet Altimira has been recognised and rewarded at several contests and festivals, such as the chamber music Contest “Mirabent and Magrans” of Sitges in 2019 (3rd prize), international Contest of music of “Les Corts” in 2019 (2nd prize), finalists at the international Contest “Paper de Música” of Capellades in 2016, at the “Podiums” of Sant Joan de Vilatorrada in 2016, and at the Contest of the International Festival of Panticosa in 2013 (1st prize).

It has recorded for Catalunya Música and Radio Radicale in Italy.

They are often advised by some members of the most recognised of quartets, such as Quartet Casals, Emmerson, Quiroga and Jerusalem.

At present the Quartet Altimira works on the recovery and spreading of Gaspar Cassadó’s quartets. This project has taken them to the revival of these quartets at  “Casal del Metge” of Barcelona in March, 2019.